Onze praktijk

Vastgoedrecht

We behartigen de juridische belangen van alle partijen die te maken hebben met civiel vastgoedrecht. Bij civiel vastgoedrecht gaat het om rechten van partijen ten aanzien van grond en alles wat op (of in) de grond gebouwd is of wordt. Het omvat alle juridische aspecten van het bouwproces vanaf het ontwikkelen, ontwerp, bouwen, alsmede verkoop, verhuur alsmede de rechten en plichten van betrokkenen in dit proces.

Onze vastgoedpraktijk omvat het adviseren en het voeren van juridische procedures over de navolgende rechtsgebieden:

  • Huurrecht: huurgeschillen woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige (bedrijfs-) ruimte : huurovereenkomst, opzegging en ontruiming, huurprijs, onderhuur, koopoptie en voorkeursrecht, medehuur, gebreken in en aan het gehuurde, incasso, huurcommissie;
  • Koop/verkoop: geschillen aan het begin van de onderhandelingsfase, verborgen gebreken, dwaling, conformiteit, aansprakelijkheid verkoper/koper, algemene voorwaarden, geschil met makelaar, hypotheek en koopakte;
  • Appartementsrecht: splitsing in appartementsrechten, splitsingsreglement, model- en huishoudelijkreglement, Vereniging van Eigenaars (VvE), besluiten van VvE, verdeling binnen VvE;
  • Burenrecht: geschillen tussen buren over naburige erven, erfgrens, hinder en overlast van buren;
  • Bestuursrecht: geschillen tussen burger en overheid; bezwaar- en beroepsprocedure; vergunningen, woningwet, bestemmingsplan, overheidsmaatregelen;
  • Bouwrecht: alle geschillen met betrekking tot het bouwen van onroerende zaken met de volgende betrokken personen: aannemer, onderaannemer, adviseurs, architect, maar ook geschillen met bouwovereenkomsten, meer- en minderwerk.