Onze praktijk

Personen- en familierecht

Het praktijkgebied personen- en familierecht ziet op kwesties die te maken hebben met en voortvloeien uit familierechtelijke relaties. Het belangrijkste voorbeeld is het huwelijk, maar ook het geregistreerd partnerschap of een samenlevingsrelatie maar ook relaties tussen ouders en kinderen. Johannsen adviseert en waar nodig procedeert op de volgende gebieden:

  • Echtscheidingsprocedures;
  • Ontbinding samenlevingsrelaties;
  • Omgang- en gezagkwesties;
  • Alimentatieregelingen;
  • Huwelijksvoorwaarden;
  • Scheiding en deling van huwelijksgoederengemeenschappen;
  • Erfrecht;
  • Huwelijksvermogensrecht;
  • Ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing en jeugdzorg.