Onze praktijk

Bestuursrecht

Een onderneming of particulier kan op vele manieren met de overheid in aanraking komen. Te denken valt aan vereiste vergunningen, leges, ontheffingen en andere toestemmingen voor projecten. Johannsen adviseert zowel burgers als ondernemingen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wij treden op in onder andere de volgende gebieden:

  • ¬†Algemeen bestuursrecht;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Vergunningen (bouwrecht / Ruimtelijke Ordening);
  • Sociale zekerheid;
  • WWB (Bijstand);
  • WW (Werkeloosheid);
  • WAO WIA (Arbeidsongeschiktheid).